Нови срокове в сила от 01.01.2018г.

на .

    

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

ЗДДС- Промяна на срока от 14 на 7 дни
Срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по закона от 01.01.2018 г. се намалява от 14 на 7 дни. Помените засягат задължителната регистрация по чл. 96 и задължителната регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132.


ЗДДФЛ – До 15 Март
Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица се подава в НАП в срок до 15 март на следващата година. Новият срок важи и за справката за 2017 година. До сега този срок преди промяната беше 30 април на следващата година

ЗДДФЛ – До 31 Януари
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.


Предприятия без дейност - До 31 Март
До 31 март на следващата година се подава декларация в Търговски регистър към Агенция по вписванията от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Промяната важи и за фирми с липса на дейност през 2017 г. Такси за публикуване на декларацията не се дължат.


ЗЗБУТ- До 30 Април
Отпада изискването за подаване на уведомление в срок до 30 април на следващата година в териториална дирекция "Инспекция по труда", когато фирмите нямат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Фирмите, регистрирани през 2017 г., следва да подадат декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ до 30.04.2018г.

 Екипът на Счетоводна къща Алфа Консулт.

 

Обадете ни се:
0896 844 889

Отразяване на получен дивидент от юридическо лице в данъчната декларация.

Пренасяне на данъчна загуба по ЗКПО - същност и пример.

Признаване на разходи за командировка на собственик на ЕООД