Бланка на декларация по чл.38, ал.9, т.2 ЗСч- фирми без дейност.

Декларация за фирми, които не са извършвали дейност през 2019г. в Агенция по Вписванията към Търговски регистър

 

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, имат задължението да подадат декларация за неактивност в Агенция по вписванията в срок до 31.03.2020г.

Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството (ЗСч.) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, следва да се има предвид, че със Заповед №ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите е утвърден образец на деклрация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Образецът на деклрация е обнародван в Държавен вестник бр.2 от 7 януари 2020 г. (стр. 150)


Бланка на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводтсвото, която може да изтеглите от тук: Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч- фирми без дейност

 

Намерете ни във фейсбук Счетоводна къща Алфа Консулт

Обадете ни се:
0896 844 889