Нашите клиенти

Нашите клиенти

Счетоводна къща "Алфа Консулт" обслужва фирми от всички браншове със седалища в град София, Кюстендил, Дупница и региона.

Нашата цел е вярно, точно и законосъобразно отразяване на дейността на нашите клиенти. Всеки един клиент получава сигурност по отношение качеството на предоставеното от нас счетоводство, срокове и конкурентна цена.

Нашите клиенти са фирми с дългогодишен опит в следните бизнес дейности:

 • Изкупуване и продаване на вторични суровини, събиране и транспортиране на производствени отпадъци;
 • Земеделски производители отглеждащи масиви от трайни насаждения;
 • Медико-диагностична лаборатория, медицински и дентални практики;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Производство и търговия на санитарно – хигиенни продукти, работно облекло;
 • Автодиагностика и ремонт на автомобили;
 • Строителни услуги и ремонтни дейности в страни от ЕС;
 • Търговия с хранителни и нехранителни стоки;
 • Студия за красота и разкрасителни процедури;
 • Свободни професии; СОТ и пожароизвестяване ;
 • Консултантска дейност по стопанско и друго управление;
 • Внос и Износ;
 • Вътреобщностна търговия;
 • Търговия с лекарства в аптечна мрежа;
 • Производство на мивки от санитарен бетон;

Изберете ни като доверен партньор за счетоводството на Вашия бизнес!