Таблица за размера на осигурителните вноски за 2018г.

Актуална Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител/осигуряващ и осигурено лице за 2018 г. е публикувана на страницата на НАП.

Можете да я свалите от тук:

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2018г.