Полезни връзки

Полезни връзки

Тук клиентите на Счетоводна къща “Алфа Консулт” могат да открият следните полезни връзки:

Министерства и ведомства

1. Национална агенция по приходите

http://www.nap.bg

2. Национален осигурителен институт

http://www.noi.bg

3. Национална здравноосигурителна каса

http://www.nhif.bg

4.Aгенция митници

http://www.customs.bg

5. Комисия за защита на личните данни

http://www.cpdp.bg

6.Национален статистически институт

http://www.nsi.bg

7 .Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

http://www.gli.government.bg

Полезна информация