Регистрации на фирми

Регистрации на фирми

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ, ООД, ЕООД в Търговски регистър на Агенция по вписванията.  

Счетоводна къща „Алфа Консулт” предлага услугата регистрация на фирма, като консултира клиентите си за всички правни и административни казуси.

За регистрация на фирма е необходимо:

 • Да изберете името на фирмата, за да се провери дали е свободно;
 • Да прецените коя ще бъде основната дейност;
 • Да помислите на кой адрес ще се регистрира;
 • Да се вземе решение за избор на управител/и;
 • Да се подготвят документите и да се внесе необходимия капитал;
 • Да се подадат документите в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

Екипът на Счетоводна къща „Алфа Консулт”  ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията на фирмата Ви в Агенцията по вписванията към Търговския регистър;

Веднага след регистрацията на Вашата фирма, ние ще Ви предложим указване на съдействие за:

 • Създаване на фирмен печат;
 • Избор на касов апарат;
 • Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност;
 • Абонаментно счетоводно обслужване;
 • Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга /услугата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване/;

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Счетоводна къща „Алфа Консулт” може да Ви представлява пред НАП по време на цялата процедура по регистрацията на фирмата Ви по ЗДДС.

Ще Ви запознаем с правата и предимствата за фирмата Ви, които произтичат след регистрацията и ще изготвим и предоставим всички необходими документи за регистрацията по ЗДДС на Вашата фирма пред НАП.

С регистрацията ще получите и ДДС номер, с който ще можете да търгувате по целия свят.

Кой може да се регистрира по ЗДДС? - Всяко физическо или юридическо лице може да се регистрира по ЗДДС.

Видове регистрация по ЗДДС? - най-общо регистрацията по ЗДДС бива два вида - задължителна и доброволна (по избор).

Задължителна – На задължителна регистрация по ДДС подлежи всяко физическо или юридическо лице, достигнало облагаем оборот 50 000 лв за последните 12 последователни месеца преди текущият.

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат и данъчно задължените лица, извършващи сделки с Европейският съюз и трети страни.

Доброволна – Независимо, че не отговаряте на условията за задължителна регистрация, всяко лице може по избор да се регистрира по ЗДДС и да се възползва от предимствата.

ДРУГИ РЕГИСТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ВАШАТА ДЕЙНОСТ.

 • Регистрация в Агенция Митници и получаване на EORI номер;
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
 • Регистрация в Агенцията по финансово разузнаване (ДАНС);
 • Регистрация в Инспекцията по труда;

Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез контактната ни форма, за да получете повече информация.