Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводна къща "Алфа Консулт"  обслужва фирми от всички браншове със седалища в град София, Кюстендил, Дупница и региона.

Предлаганите от Счетоводна къща "Алфа Консулт"  услуги са различни и динамични, но едни от основните счетоводни услуги, които можете да откриете в нашата счетоводна къща са:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви;
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи  в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти-проверка, класиране, съхраняване;
 • Съдействие при регистрация по закона за ДДС;
 • Изготвяне на документи за възстановяване на ДДС;
 • Съставяне и подаване на месечни справки-декларации по закона за ДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт;
 • Водене на складови наличности;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните материални и нематериални активи и изчисляване на амортизации;
 • Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
 • Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента;
 • Годишно счетоводно приключване:
  • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
  • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.
 • Извършване на допълнителни счетоводни и административни услуги, по желание на клиента.

При нас Вие ще получите бърз и точен отговор по поставен от Вас въпрос, касаещ счетоводната и трудово-правна практика. Ние гарантираме, че ще получите най-доброто отношение и, че ще останете доволни от предоставеното качество на предлаганите от нас услуги.

Не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез контактната ни форма, за да получете повече информация.