Цени за фирми нерегистрирани по ЗДДС

ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№   ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 50 броя месечно 1  Документооборот до 50 броя месечно 1     Документооборот до 50 броя месечно
2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка 2  Осчетоводяване на 1 банкова сметка 2     Осчетоводяване на 1 банкова сметка
3     Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи 3   Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи; Складова наличност 3     Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи; Складова наличност
4     ТРЗ и ЛС на персонал до 2 души 4  ТРЗ и ЛС на персонал до 3 души 4     ТРЗ и ЛС на персонал до 5 души
5     Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО 5   Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО 5     Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО
ЦЕНА  : 60.00 - 80.00лв./месец ЦЕНА : 80.00 -100.00лв./месец ЦЕНА : 100.00 -120.00лв./месец
ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ИЗВЪРШВАЩИ ТЪРГОВИЯ ПАКЕТ ЗА ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО
№    ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №  ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1     Документооборот до 100 броя месечно 1     Документооборот до 100 броя месечно 1     Документооборот до 100 броя месечно
2     Осчетоводяване на 2-3 банкови сметки 2     Осчетоводяване на 2-3 банкови сметки 2     Осчетоводяване на 2-3 банкови сметки
3     Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи 3     Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи; Складова наличност 3     Е-банкиране и Е-подаване на болнични листи; Складова наличност
4     ТРЗ и ЛС на персонал до 3 души 4     ТРЗ и ЛС на персонал до 5 души 4     ТРЗ и ЛС на персонал до 7 души
5     Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО 5     Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО 5     Изготвяне и подаване на ГДД и ГФО
 ЦЕНА : 120.00 -140.00лв./месец ЦЕНА : 140.00 -160.00лв./месец ЦЕНА : 160.00 -180.00лв./месец

Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за Абонаментно счетоводно обслужване. В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.

Документ е всяка приходна фактура, разходна фактура, ПКО, РКО, МО, банково извлечение и други.